POL3311 (PA312) การเมืองและระบบราชการ

80฿

คำอธิบาย

รหัสสินค้า PFT0112
POL3311 (PA312) การเมืองและระบบราชการ

 

ภาค 1/63

พิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2563

รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

ราคา 80 บาท
จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg