ภาคล่าสุด 1/63 พิมพ์เมื่อ : กันยายน 2563 รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4 ราคา 80 บาท จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

80฿

คำอธิบาย

รหัสสินค้า PFT0071
POL2106 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น

พิมพ์เมื่อ : กันยายน 2563
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4
ใช้เฉพาะภาคซ่อม2,S/62

ราคา 80 บาท
จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg