สรุปชีทราม ENL 2001 (LI 200) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา

30฿

คำอธิบาย

สรุปชีทราม ENL 2001 (LI 200) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
สำหรับ นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วยตนเอง
สรุปเนื้อหา กระชับ เข้าใจง่าย
มีเทคนิคการตอบแม่นยำ ถูกต้อง อ่านง่าย เข้าใจเร็ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg