ตำราเรียน ม. ราม CHI1002 (CN102) 62258 ภาษาจีน 2

103฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ดินฟ้าอากาศ

บทที่ 2 คุณไม่สบายตรงไหน

บทที่ 3 คุณกำลังทำอะไร

บทที่ 4 คุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นไหม

บทที่ 5 ผลไม้ของเมืองไทย

บทที่ 6 เทศกาลของประเทศไทย

บทที่ 7 ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทย

บทที่ 8 เทศกาลของประเทศจีน

บทที่ 9 ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศจีน

บทที่ 10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทที่ 11 การท่องเที่ยว

– ภาคผนวก

แนวตอบแบบฝึกหัด

ตัวอย่างข้อสอบ

เรียนภาษาจีนจากการร้องเพลง

ชื่อย่อของคำในภาษาจีน

การจัดกลุ่มอักษรจีน

กฎเกณฑ์การเขียนตัวอักษรจีนระบบใหม่

ประมวลคำศัพท์

ตัวอย่างข้อสอบ HSK

แผนที่ประเทศจีน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg