คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมปศุสัตว์ ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมปศุสัตว์ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์

* แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี

* การบันทึกรายการทางบัญชี การจัดทำรายงานการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน

* ความรู้ด้านงบประมาณของส่วนราชการ

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมMicrosoft Word

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมMicrosoft Excel

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมMicrosoft PowerPoint

* แนวข้อสอบ Internet

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Access

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป

* แนวข้อสอบสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์