HRM2101 / HR201 เฉลยการจัดการทรัพยากรมนุษย์

60฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/62 : 1/61 : S/60 : ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ ปรนัย
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค เข้าใจง่าย
อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มปัจจุบัน และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง
****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg