ENG1001 / EN101 สรุปประโยคพื้นฐานและศัพย์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

52฿

คำอธิบาย

ENG1001 / EN101 สรุปประโยคพื้นฐานและศัพย์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 คำนาม
บทที่ 2 คำนำหน้านาม
บทที่ 3 คำสรรพนาม
บทที่ 4 คำคุณศัพท์
บทที่ 5 คำกริยา
บทที่ 6 คำกริยาช่วย
บทที่ 7 คำกริยาที่ตามด้วย Verb + ing และ Verb Infinitive
บทที่ 8 คำกริยาวิเศษณ์
บทที่ 9 ความสอดคล้องของประธานและคำกริยา
บทที่ 10 ประโยคเดี่ยว
บทที่ 11 ประโยคความรวม
บทที่ 12 ประโยคความซ้อน
ภาคคำศัพท์พร้อมตัวอย่างข้อสอบ

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg