POL 4384 การบริหารงานท้องถิ่นกับภูมิปัญญาไทย ข้อสอบลับเฉพาะ ใช้เฉพาะภาคซ่อม 1/63

80฿

คำอธิบาย

POL  4384  การบริหารงานท้องถิ่นกับภูมิปัญญาไทย  ข้อสอบลับเฉพาะ ใช้เฉพาะภาคซ่อม 1/63  

-เจาะประเด็น เก็งข้อสอบ โดยทีมงานรัฐศาสตร์ 

เจาะประเด็น

เก็งข้อสอบแม่นยำ

มั่นใจในคุณภาพ