ศูนย์การทหารราบ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-25 ม.ค. 2564 รวม 250 อัตรา,

“ศูนย์การทหารราบ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-25 ม.ค. 2564 รวม 250 อัตรา,

ศูนย์การทหารราบ เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์การทหารราบ

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเช้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เพื่อบรรจุเช้ารับราชการในหน่วยกำลังรบ และสนับสบุนการรบ เหล่าทหารราบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กองทัพบก มีกำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้าเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารราบ (อัตรา สิบเอก) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการยังหน่วยในส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ จำนวน 250 อัตรา โดยแบ่งโควตาปกติ (เหล่าทหารราบ) จำนวน 125 อัตรา และโควตาทหารกองประจำการ ที่สมัครใจขอเลื่อนปลด (โม่จำกัดเหล่า) จำนวน 125 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายทหารประทวน

อัตราว่าง : 250 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

ตำแหน่ง: นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 250
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (ศูนย์การทหาราบ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศูนย์การทหารราบ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์

ศูนย์การทหาราบ ศูนย์การทหาราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 – 25 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศูนย์การทหารราบ

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : ศูนย์การทหารราบ