กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ 23 ม.ค. -31 ม.ค. 2564 รวม 11 อัตรา,

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ 23 ม.ค. -31 ม.ค. 2564 รวม 11 อัตรา,

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันท้นตกรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งข้นเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง (รายวัน)

ด้วยสถาบันท้นตกรรม กรมการแพทย์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลจะตำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และพนักงาน ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบํติงานที่สถาบันทันตกรรม รายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยทันตแพทย์

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยทันตแพทย์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการแพทย์ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น ๗ อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเชียน

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2564 – 31 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการแพทย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการแพทย์