คู่มือสรุปเหตุการ์ปัจจุบัน ทั้งในและต่างประเทศ ปี 64 BC-35838

250฿

รหัสสินค้า: KP-35838 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสรุปเหตุการ์ปัจจุบัน ทั้งในและต่างประเทศ ปี 64 BC-35838 รูปเล่ม: เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* สรุปเหตุการณ์ปัจจุบันล่าสุด เหตุการณ์เด่นรอบโลก

* 10 พฤติกรรมสุขภาพที่น่าจับตา ในปี 2563

* แนวข้อสอบสรุปเหตุการณ์เด่นเกี่ยวกับประเทศไทยการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

* สรุปข่าวเดือน พ.ย. 63

* แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในประเทศต่างประเทศ ตุลาคม 2563

* สรุปข่าวเดือน ต.ค. 63

* แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในประเทศต่างประเทศ กันยายน 2563

* สรุปข่าวเดือน ก.ย. 63

* แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในประเทศต่างประเทศสิงหาคม 2563

* สรุปข่าวเดือน ส.ค. 63

* แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในประเทศต่างประเทศ เดือน กรกฎาคม 2563

* สรุปข่าว เดือน ก.ค. 63

* แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในประเทศต่างประเทศ มิถุนายน 2563

* สรุปข่าว เดือน มิ.ย. 63

* แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในประเทศต่างประเทศ พฤษภาคม 2563

* สรุปข่าว เดือน พ.ค.63

* ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในประเทศต่างประเทศ เมษายน 2563

* รวมแนวข้อสอบ