คู่มือเตรียมสอบนักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 64 BC-35821

280฿

รหัสสินค้า: KP-35821 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 64 BC-35821 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* สรุปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 1

* สรุปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 2

* สรุปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 3

* สรุปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 4

* สรุปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 5

* สรุปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 6

* สรุปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 7

* สรุปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 8

* สรุปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 9

* สรุปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 10

* สรุปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 11

* เก็งประเด็น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฏหมายระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ องค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การสร้างประชาคมอาเซียน การทุ่มตลาด ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

* แนวข้อสอบ

* ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1

* ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2

* ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3

* ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4

* ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5

* ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 6