มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ก.พ. 2564

“มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ก.พ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประจำห้องทดลอง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10190- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,190-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (คณะท้นตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล :ตนเอง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร รับและยนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่จุด One Stop Service อาคารเฉลิม พระเกียรดิ ๕๐ พรรษา ชั้น ๑

คณะท้นตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะท้นตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขสิ ๖ ถนนโยธี เขตราชเทวิกรุงเทพมหานคร๑๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยมหิดล