กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-20 ม.ค. 2564 รวม 150 อัตรา,

“กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-20 ม.ค. 2564 รวม 150 อัตรา,

กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัคร

ประกาศประกาศกรมการทหารช่าง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง ให้หน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสบุนการรบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วย กรมการทหารช่าง มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนที่สมัครใจ ชอเลื่อน กำหนดเวลาปลดประจำการ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (ปลด ๑ พ.ค. ๖๓) และทหารกองหนุนที่เคยรับ ราชการในกองประจำการ เหล่าทหารช่าง เพึ่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ใน หน่วยของส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ เหล่าทหารช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕๐ อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้.-

๑. ประเภทผู้สมัคร

๑.๑ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการใน เหล่าทหารช่าง อย่างน้อย ๑ ปี หรือเป็นทหารกองประจำการเหล่าทหารช่างที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหาร กองหนุน ใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ชิ่งมีเวลารันราชการอย่างน้อย ๑ ปี    จำนวน ๗๕ อัดรา

๑.๒ ทหารกองประจำการที่สมัครใจขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ สังกัดกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (ปลด ๑ พ.ค. ๖๓)    จำนวน ๗๕ อัตรา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายทหารประทวน

อัตราว่าง : 150 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

ตำแหน่ง: นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 150
ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการทหารช่าง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 20 ม.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการทหารช่าง

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการทหารช่าง