กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-28 ก.พ. 2564 รวม 499 อัตรา,

“กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-28 ก.พ. 2564 รวม 499 อัตรา,

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

เรือง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหบุนสังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเรียนจ่าอากาศ

อัตราว่าง : 499 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

๑. จำนวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๔๙๙ นาย ดังนี้

๑.๑ กลุ่มที่ ๑ ประเภทบุคคลพลเรือน จำนวน ๔๘๔ นาย เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่า ทหาร จำนวน ๑๑ เหล่า ได้แก่ ได้แก่ เหล่าทหารแพทย์,เหล่าทหารต้นหน (ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตีอน), เหล่าทหารต้นหน (บังคับการบิน), เหล่าทหารอุตุ, เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารลือสาร, เหล่าทหาร สรรพาจุธ, เหล่าทหารพัสดุ, เหล่าทหารสารบรรณ, เหล่าทหารการเงิน, เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหาร สารวัตร

๑.๒ กลุ่มที่ ๒ ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ จำนวน ๑๕ นาย เพื่อบรรจุ เข้าศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน ๒ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

ตำแหน่ง: นักเรียนจ่าอากาศ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 499
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 28 ก.พ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ