คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

* แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ

* ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

* ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

* การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล

* บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

* การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน

* การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

* การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)

* การประเมินผลบุคคล

* การวางแผนกำลังคน

* แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์