พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-22 ม.ค. 2564 รวม 200 อัตรา,

“พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-22 ม.ค. 2564 รวม 200 อัตรา,

พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อัดเลือกให้เป็นพนักงานประเภทพิเศษในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลย)

ตามที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานประเภทพิเศษ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุถรรณบุรี ลงวันที่ 7 ธันรวาคม พ.ศ.2563 กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-24 ธันวาคม 2563 นั้น ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการสมัคร ยังมีผู้สมัครงานไม่ครบจำนวน 200 อัตรา ในการนี้ สถาาบันจึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครงานดังกล่าวข้างต้น

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

อัตราว่าง : 200 อัตรา

อัตราเงินเดือน : ประชาชน 9,000 บัณฑิตจบใหม่ 15,000 นักศึกษา 5,000 บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 5,000-15,000
อัตราว่าง: 200
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 – 22 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : พระจอมเกล้าฯ