คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อนฉ
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต

*พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปและอุปกรณ์

*ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์Mobile Application

*การวิเคราะห์ ออกแบบ การพัฒนา การดูแลการบำรุงรักษาและการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล

*ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)

*ระบบปฏิบัติการ (Operating system)

*ระบบการสื่อสารข้อมูล (Data communication system)

*ระบบ Mobile Application ตามมาตรฐานสากลแนวทางการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานสากล

*การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Deep Learning)

*การบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.

*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน