คู่มือเตรียมสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์ ประเภท ก. นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์ ประเภท ก. นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กตกิดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก

*ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์

*แนวข้อสอบ วิชาฟิสิกส์

*ความรู้ทางด้านเคมี

*แนวข้อสอบ วิชาเคมี

*ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ

*แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

*แนวข้อสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2