คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบัญชี 2 องค์การเภสัชกรรม ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบัญชี 2 องค์การเภสัชกรรม ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม                                                                                   
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                      
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                         
*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                        
*การวางระบบบัญชี                                                                                                    
*การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ                                                                                     
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2                                                                                           
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.