ข้อสอบเก่าธงคำตอบ LAW 2013 (LAW 2113) กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัดฯ

69฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย
– ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยโดยละเอียดครบถ้วน ตามคำบรรยายภาคล่าสุด
– พร้อมขอบเขตมาตราสำคัญที่ใช้ในการสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg