ข้อสอบชีทราม POL2310 / PA211 ทฤษฎีองค์การ

50฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/63 : 1/61 : 1/60 : S/59  ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 14 ภาคล่าสุด
ข้อสอบเป็นอัตนัย มีทั้งหมด 3 ข้อ
วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ
เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg