ชุดสรุปคำบรรยาย POL 2106 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น

50฿

คำอธิบาย

สรุปจากตำราเรียนและคำบรรยายของอาจารย์ อัพเดตล่าสุดทุกเทอม 
เนื้อหาประกอบด้วย
+ บทที่ 1 ปรัชญาการเมือง คืออะไร
+ บทที่ 2 ทำไมเราต้องอยู่ในสังคมการเมือง
+ บทที่ 3 ทำไมเราต้องเชื่อฟังกฎหมาย
+ บทที่ 4 ใครควรจะเป็นผู้ปกครอง
+ บทที่ 5 เรามีเสรีภาพหรือไม่
+ บทที่ 6 เราควรจะกระจายทรัพย์สินหรือความมั่นคงในสังคมอย่างไร
+ พร้อมตัวอย่างข้อสอบ ปรนัย 100ข้อ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg