กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 พ.ย. 2563

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 พ.ย. 2563

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการแหทย์

เรื่อง ขยายเวลาการรันสมัครบุคคลเพื่อเลอกสรรเป็นหนักงานราชกาวทั่วไป ดำแหน่งช่างเทคนิค

คามประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ ประเภทหนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งช่างเทคนิค ปฏิบัดิงานที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรมการแพทย์พิจารณาแล้วมีผู้ มาสมัครเข้ารับการเลือกสรรจำนวนน้อย จึงขอขยายเวลาการรับสมัครเพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบดีเหมาะสมกับ ตำแหน่งดังกล่าว มีรายละเอียคดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างเทคนิค

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ๖๖๘/๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.023547025

ต่อ 1518

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการแพทย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการแพทย์