ข้อสอบ ENG 2001 การอ่านเอาความ ภาค 1/63 โดยติวเตอร์กุ้ง

52฿

ล้างค่า

คำอธิบาย

ข้อสอบ ENG 2001  
รวม  3 ชุดพิเศษ 1,ชุดพิเศษ 2,ชุดพิเศษ 3
ทุกข้อทุกเรื่องมีแปลข้อสอบมีเฉลยพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดด้วยเทคนิคการตอบของติวเตอร์กุ้ง
มีเทคนิคการตอบ อย่างรวดเร็ว อ่านง่่าย สะดวก ทำข้อสอบได้สบายๆ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนักไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,