สรุปเนื้อหา+ ข้อสอบ ENG 2002 (EN 202) การอ่านตีความ โดย ติวเตอร์กุ้ง

68฿

คำอธิบาย

สรุปโดยติวเตอร์กุ้ง

ประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี และภาค Seen passage ที่กำหนดสอบในภาค 1/63 และใช้ได้กับซ่อม 1/63

พร้อมเจาะข้อสอบ และเนื้อหาแปลละเอียด