สรุปเนื้อหา+ ข้อสอบ ENG 2002 (EN 202) การอ่านตีความ โดย ติวเตอร์กุ้ง

58฿

ล้างค่า

คำอธิบาย

สรุปโดยติวเตอร์กุ้ง

ประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี และภาค Seen passage ที่กำหนดสอบในภาค 1/63 และใช้ได้กับซ่อม 1/63

พร้อมเจาะข้อสอบ และเนื้อหาแปลละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนักไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,