สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ENG 2001 การอ่านเอาความ โดย ติวเตอร์กุ้ง

50฿

ล้างค่า

คำอธิบาย

รายละเอียด

 •  ใช้ได้กับการสอบภาค 1/63 และซ่อม1/63,2/63,s/63 และซ่อม 2/63
  ประกอบด้วย
 • สวนที่ 1  Reading Theory (ทฤษฏีการอ่าน)
  –  บทที่ 1  ทักษะในการอ่าน (Reading Skill)
  –  บทที่ 2  โครงสร้างของคำ (Prefixes, Suffixes, และ Roots)
  –  บทที่ 3  การใช้พจนานุกรม (Dictionary)
  –  บทที่ 4  โครงสร้างประโยค (Sentence Study) 
  –  บทที่ 5  โครงสร้างอนุเฉท (Paragraph Study)
 • ส่วนที่ 2  Seen Passages (เนื้อหาในตำรา)
  Passage 1  Meat
  Passage 2  An Electron Microscope
  Passage 3  Verbal Attack
  Passage 4  Pasta
  Passage 5 Bovine Tears
  Passage 6  Dreams
  Passage 7 The Olympic Games
  Passage 8  Lives down the tube ?
 • ทุกเรื่องมีแนวข้อสอบ และเนื้อหามีแปลพร้อมเฉลยอธิบายอย่างละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนักไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,