กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-4 พ.ย. 2563

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-4 พ.ย. 2563

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

ด้วยจังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการคัดเลือกคนพิการ ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหว หรึอทางร่างกาย เพื่อบรรจุบุคคลเข้าวับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรึอน พ.ค. ๖๕๕๑ ประกอบกับ หนังลือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๖๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๖๕๕๘ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรร คนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ จิงประกาครับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยมรายละเอียดดงต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกรปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น (ใรงพยาบาลขอนแก่น )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบ สมัครด้วยตนเอง ใด้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ขั้น ๓ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี ใรงพยาบาลขอนแก่น ใรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 – 4 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043232555

ต่อ ๑๑๕๑, ๑๘๘๘

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงสาธารณสุข