คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
*แนวข้อสอบงานสารบรรณ
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม 
*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการจัดทำแผน
*ความรู้ด้านงบประมาณ
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป
*แนวข้อสอบ งานธุรการ
*ความรู้ด้านการบริหารเอกสาร
*ความรู้ด้านการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.
*เทคนิคการสอบสัมภาษ