คู่มือเตรียมสอบพนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 4 การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 4 การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย    
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
*ความรู้พื้นฐานทางด้านชีววิทยาและจุลชีววิทยา                                                                     
*แนวข้อสอบความรู้ด้านชีววิทยาและจุลชีววิทยา                                                                 
*ความรู้พื้นฐานทางเคมี และชีวเคมี                                                                                    
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเคมี                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ                                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ                                                                                       
*ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล                                                                  
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์