คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
*ความรู้ด้านการเงินและการบัญชี
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ
*แนวข้อสอบ งานธุรการ
*การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word
*แนวข้อสอบ Microsoft  Word
*การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
*แนวข้อสอบ Microsoft  Excel
*การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
*แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint
*ความรู้เกี่ยวกับ Social media
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยว กระทรวงการต่างประเทศ
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์