คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง(ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม    
*ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์                                                                                      
*ความรู้พื้นฐานทางเคมี                                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสารเคมี                                                                                   
*ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมีสิ่งแวดล้อม                                                               
*ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม                                                                                       
*ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005                                  
*แนวข้อสอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม                                                                              
*แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางเคมี                                                                              
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.