คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปผ้า (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ของวัสดุ                                                                           
*การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                      
*การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                           
*ความรู้ในการสำรวจ การออกแบบ การคำนวณโครงสร้าง                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมปฐพีและฐานราก                                                                
*ความรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง                                                                               
*การบริหารงานก่อสร้าง                                                                                      
*แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                
*แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                             
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                          
*แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                  
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                 
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                            
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง 
*รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา                                                                                                 
*แนวข้อสอบ สถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์