คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย English for Lawyers

75฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย English for Lawyers รูปเล่ม:เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
บททั่วไป Chapter 1 คำศัพท์ – มหาชน – วิ.แพ่ง – อาญา – วิ.อาญา – ธุรกิจ ศัพท์เพิ่มเติมอื่นๆ Chapter 2 แปลประโยค                                                                                                                             – มหาชน – วิ.แพ่ง – อาญา – วิ.อาญา – ธุรกิจ Chapter 3 บทความ และการตอบคำถาม – มหาชน – วิ.แพ่ง – อาญา – วิ.อาญา – ธุรกิจ