กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ก.ค. 2563

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ก.ค. 2563

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักนโยบายและแผน
ที่ 7/2563

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับรการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

อนุสนธิประกาศสำนักนโยบายและแผน ที่ 6/2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล เพื่อบริหารโครกงารพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแบบบูรณาการ กระทรวงการต่างประเทศ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ด้วยปรากฎว่า จากการสัมภาษณ์ไม่มีผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคนิคที่เหมาะสมและมีความพร้อมในการทำงานในตำแหน่งดังกล่าว ดังนั้น สำนักนโยบายและแผนจึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 13-31 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลเพื่อบริหารโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแบบบูรณาการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลเพื่อบริหารโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแบบบูรณาการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการต่างประเทศ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร กรอกและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเองที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝั่งถนนพระราม 6 หรือส่งจดหมายลงทะเบียนถึงสำนักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022035000

ต่อ 13214

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงการต่างประเทศ