กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 ก.ค. 2563

“กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 ก.ค. 2563

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ปฎิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนมลพิษ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: ปฎิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนมลพิษ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเอง ณ กองตรวจมลพิษ ส่วนแผนงานและประมวลผล ชั้น ๑๓ พร้อมด้วย และ ทาง E-mail : pcdinspection@gmail.com กรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 – 23 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

๑) รูปถ่าย จำนวน ๑ รูป
๒) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (transcript) ๑ ชุด
๓) สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองจบการศึกษา ๑ ชุด
๔) หนังสือรับรองการทำงาน หรือ ฝึกงาน ๑ ชุด
๕) บัตรประจำตัวประชาชน ๑ ชุด
๖) ทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
ผู้ประสานงาน : นางสาวเบญจมาภรณ์ นพศริ /นางสาวเกศรินทร์ การสมเพียร ส่วนแผนงานและประมวลผล/กองตรวจมลพิษ [pcdinspection@gmail(dot)com] กองตรวจมลพิษ โทร. 0-2298-2534,0-2298-2538

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมควบคุมมลพิษ