สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ก.ค. -12 ก.ค. 2563 รวม 73 อัตรา,

“สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ก.ค. -12 ก.ค. 2563 รวม 73 อัตรา,

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา
*,ปวส.ทุกสาขา
*


พนักงานเรียงพิมพ์

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา
*,ปวส.ทุกสาขา
*


พนักงานการจัดการระบบข้อมูล

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานบันทึกภาพโทรทัศน์

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานเทคนิคออกอากาศ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี


นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000- บาท

คุณวุฒิ : ป.โท


พนักงานวิชาการสื่อใหม่

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี


ผู้ประกาศข่าว

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี


เจ้าน้าที่กระจายเสียง

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี


พนักงานวิชาการจัดรายการวิทยุ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี


ผู้ประสานงานด้านการผลิตรายการ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี


ผู้สื่อข่าว

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี


ช่างภาพโทรทัศน์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี


เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี


พนักงานวิชาการเทคนิคโทรทัศน์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี


พิธีกรดำเนินรายการ

ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 25590- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี,ป.โท


เจ้าหน้าที่ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 25590- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี,ป.โท


ผู้สร้างสรรค์งานโทรทัศน์

ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 25590- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี,ป.โท


ผู้กำกับรายการ

ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 25590- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี,ป.โท

ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานเรียงพิมพ์,พนักงานการจัดการระบบข้อมูล,พนักงานบันทึกภาพโทรทัศน์,พนักงานเทคนิคออกอากาศ,นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ,นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ,พนักงานวิชาการสื่อใหม่,ผู้ประกาศข่าว,เจ้าน้าที่กระจายเสียง,พนักงานวิชาการจัดรายการวิทยุ,ผู้ประสานงานด้านการผลิตรายการ,ผู้สื่อข่าว,ช่างภาพโทรทัศน์,เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง,พนักงานวิชาการเทคนิคโทรทัศน์,พิธีกรดำเนินรายการ,เจ้าหน้าที่ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก,ผู้สร้างสรรค์งานโทรทัศน์,ผู้กำกับรายการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 10,430-25,590
อัตราว่าง: 73
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร :

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 – 12 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร