กศจ.สงขลา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มิ.ย. 2563 รวม 106 อัตรา,

“กศจ.สงขลา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มิ.ย. 2563 รวม 106 อัตรา,

กศจ.สงขลา เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ด้วยคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้ช่วย

อัตราว่าง : 106 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,050-15,800  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (ว 16):

 1. ภาษาไทย จำนวน 6 อัตรา
 2. ภาษาอังกฤษ จำนวน 8 อัตรา
 3. ภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
 4. คณิตศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา
 5. วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 7 อัตรา
 7. สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 8. พลศึกษา จำนวน 5 อัตรา
 9. สุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 10. ดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
 11. ดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา
 12. คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา
 13. ปฐมวัย จำนวน 5 อัตรา
 14. การประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 15. จิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
 16. ภาษามลายู จำนวน 1 อัตรา
 17. ดุริยางคศาสตร์สากล จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (ว 17):

 1. ภาษาไทย จำนวน 16 อัตรา
 2. ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตรา
 3. ภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
 4. คณิตศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
 5. วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
 6. เคมี จำนวน 1 อัตรา
 7. สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 8. พลศึกษา จำนวน 4 อัตรา
 9. ทัศนศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
 10. ดนตรี จำนวน 1 อัตรา
 11. ดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
 12. เกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา
 13. คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 14. ปฐมวัย จำนวน 7 อัตรา
 15. การประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 106
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (กศจ.สงขลา)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กศจ.สงขลา :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร จะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา กศจ.สงขลา กศจ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2563 – 22 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กศจ.สงขลา

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กศจ.สงขลา