คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกช่างยนต์ ออกใหม่ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกช่างยนต์ ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้ด้านช่างยนต์                                                                                             
*โครงสร้างของเครื่องยนต์                                                                                   
*เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น                                                                                    
*การบำรุงรักษาเครื่องยนต์                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิก                                                                              
*การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและ การบำรุงรักษา                                                            
*ระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์                                                                              
*ระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์                                                                                
*ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์                                                                          
*ความรู้เบื้องเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า                                                                                     
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า                                                                     
*แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 2.                                                                        
*แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 3.                                                                        
*แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 4.                                                                         
*แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 5.                                                                        
*แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 6.                                                                        
*แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 7.                                                                        
*แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 8.