ข้อสอบลับเฉพาะ POL 2106 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น ใช้เฉพาะ S/62

80฿

คำอธิบาย

ข้อสอบลับเฉพาะ POL 2106 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น ใช้เฉพาะ S/62

ประกอบไปด้วย 3 ภาค ล่าสุด 2/62. 1/62  และ S/62

-เจาะประเด็น เก็งข้อสอบ โดยทีมงานรัฐศาสตร์ 

เจาะประเด็น

เก็งข้อสอบแม่นยำ

มั่นใจในคุณภาพ