กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบ 25 พ.ค. -29 พ.ค. 2563

“กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบ 25 พ.ค. -29 พ.ค. 2563

กรมการปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภารกิจของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภารกิจของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงขอประกาศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการปกครอง :สมัครอีเมล์

ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร โดยให้ผู้สมัครทำการดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลด้วยบรรจงให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ และวันที่ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และแนบหลักฐานการสมัคร โดยจัดทำเอกสารทุกฉบับเป็นไฟล์ PDF และจัดส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dopacovidrecruit@gmail.com กรมการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 – 29 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการปกครอง

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการปกครอง