มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 พ.ค. 2563 รวม 70 อัตรา,

“มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 พ.ค. 2563 รวม 70 อัตรา,

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาทศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินการโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และได้เชิญมหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมเป็นหน่วยการจ้างงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 และเสริมสร้างศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งสเริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆ ให้แก่แรงาน ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน จึงขอให้มหาวิทยาลัยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน จึงขอให้มหาวิทยาลัยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)

อัตราว่าง : 70 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,000-
อัตราว่าง: 70
ปฏิบัติงานที่: นครพนม ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยนครพนม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 25 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยนครพนม

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยนครพนม