กองบินตำรวจ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-28 พ.ค. 2563

“กองบินตำรวจ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-28 พ.ค. 2563

กองบินตำรวจ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองบินตำรวจ

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์ เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง นักบิน (สบ ๑) กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยกองอัตรากำลัง มีหนังสือที่ 0009.161/951 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 แจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีบันทึกลงวันที่ 8 เมษายน 2563 ท้ายหนังสือสำนักงานกำลังพลที่ 0009.161/1982 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 อนุมัติและมอบหมายให้กองบินตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้า่ราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เพื่อส่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 5 นาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงประกาศรับสมัครดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 นักบิน (สบ ๑)

กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ จำนวน 5 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: คัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์เพื่อแต่งตั้งตำแหน่งนักบิน(สบ๑)
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองบินตำรวจ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 28 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองบินตำรวจ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กองบินตำรวจ