สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 22 เม.ย. -14 พ.ค. 2563

“สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 22 เม.ย. -14 พ.ค. 2563

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

-สังกัด สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ จำนวน 1 อัตรา ลักษณะปฏิบัติงาน 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เช่น เบิกจ่ายยา / ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา 2. จัดซื้อ เบิก-รับ – สังกัดสถานเสาวภา จำนวน 2 อัตรา ฝ่ายผลิตวัคซีน 1.วางแผนการผลัตวัคซีน / การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริการและวิจัยคลินก 1.เบิก-จ่าย ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา 2.สั่งซื้อ จัดสต๊อกยา

ตำแหน่ง: เภสัชกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-0
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย :อินเตอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัคร สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 – 14 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 22 พ.ค. 2563

สอบวันที่: 10 ก.ค. 2563

ประกาศผลสอบ: 17 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “สภากาชาดไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 12 | 12 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สภากาชาดไทย