สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตา ก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 เม.ย. 2563

“สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตา ก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 เม.ย. 2563

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศเทศบาลเมืองตาก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยเทศบาลเมืองตาก มีวามประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือสกรรบุคคลเืพ่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำเทศบาลเมืองตาก ประจำปี 2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยครู

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

คุณวุฒิ : –


พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

คุณวุฒิ : –


คนงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,000 บาท

คุณวุฒิ : –

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครู,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา,คนงาน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ตาก (สำนักงานเทศบาลเมืองตาก)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตา ก  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานการาเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลเมืองตาก สำนักงานเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 – 27 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055518888

ต่อ 154

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น