กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 เม.ย. 2563

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 เม.ย. 2563

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 9/2563

เรื่อง การขยายระยะเวลาเพิ่มเติมสำหรับการรับสมัครบุคคลเข้ารับรการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

อนุสนธิประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 7/2563 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง การขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมสำหรับการประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับรการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว โดยมีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500-22,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริยญาโท

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-22,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการต่างประเทศ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นเอกสาร (วงเล็บชื่อตำแหน่งมุมขวาบนซองจดหมาย) ด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝั่งถนนพระราม 6 หรือส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงสำนักงานเลขานุการกรม กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 – 20 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงการต่างประเทศ