เฉลย INT1005 / IT105 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

60฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคล่าสุด 1/62 : S/61 : 1/61 :  ฯลฯ 
เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
ข้อสอบปรนัย มีทั้งหมด 100 ข้อ

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*