เฉลย INT1005 / IT105 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

62฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคล่าสุด 1/63 : S/62 : 1/62 :  :   ฯลฯ 
เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
ข้อสอบปรนัย มีทั้งหมด 100 ข้อ
****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg