สรุป LIS1001 / IS101 สารสนเทศเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

42฿

คำอธิบาย

LIS1001 / IS101 สรุปสารสนเทศเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

 

สารบัญ
+ บทที่ 1 สารสนเทศ
+ บทที่ 2 แหล่งบริการสารสนเทศ
+ บทที่ 3 ห้องสมุดดิจิตอล
+ บทที่ 4 ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
+ บทที่ 5 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง
+ บทที่ 6 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
+ บทที่ 7 เครื่องมือช่วยค้นทรัพยากรสารสนเทศ
+ บทที่ 8 การใช้หัวเรื่องเพื่อค้นหาสารสนเทศ
+ บทที่ 9 การศึกษาค้นคว้า
+ บทที่ 10 การทำรายงาน
+ บทที่ 11 การรวบรวมบรรณานุกรม
+ บทที่ 12 การจัดรูปเล่มรายงาน

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg