สรุป APR2101 / BA305 / BUS2101 สารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

40฿

คำอธิบาย

APR2101 / BA305 สรุปสารสนเทศและการสื่อสารธุรกิจ

 

 

เนื้อหาประกอบด้วย

บทที่ 1 ทักษะการอ่านเบื้องต้น (Basic Reading Skills)

บทที่ 2 การพิจารณาชื่อเรื่อง (Determining a Topic)

บทที่ 3 การระบุใจความสำคัญ (Identifying Main Idea)

บทที่ 4 วิธีในการหาความหมายของคำที่ไม่รู้จัก (Apporaching in Determining the Meaning of Unfamilar Words)

บทที่ 5 การวิเคราะห์คำ (Doing a Word Analysis)

บทที่ 6 การทำความเข้าใจเรื่องการอ้างอิง (Understanding Reference)

บทที่ 7 การวิเคราะห์สรุปความ (Making Inference)

บทส่งท้าย

แนวข้อสอบ

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย

สรุปเนื้อหา เศรษฐศาสตร์ทั่วไป ง่ายต่อการเข้าใจ ตรงประเด็น
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg