เฉลย POL3310 / PA311 เฉลยการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ

56฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/61 : 1/61 : 2/60:   ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 15 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นอัตนัยมีทั้งหมด 5 ข้อ เลือกทำ 3 ข้อ
วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ
เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด

 

*
*
*
*
*
*บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg